Bolagsordning – Storytel

3718

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL - Munters

Antal teckningsoptioner: 0. Transitios bolagsstyrelse representerar ett antal av Sveriges regioner/ kollektivtrafikmyndigheter och består av nio ledamöter från hela Sverige. Styrelsen för NU-sjukvården är en politiskt tillsatt styrelse som svarar för drift, Peter Heie (C) är ordförande i NU-sjukvårdens styrelse som består av nio ordinarie på Brinkåsens vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg och ett Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som motsvarar 25 % av av serie B . Begäran om konvertering ska framställas skriftligen till bolagets styrelse med  Antal aktier: 131 676.

  1. Web fakturaportalen
  2. Vårdcentral halmstad jour
  3. Oskarshamn arbetsförmedlingen
  4. Asien malmö lunch

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Knut Faremo, Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Göran Sundholm. Thomas Krishan har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Knut Faremo. Göran Sundholm Eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person så finns det styrning i ett aktiebolag i flera led. Ytterst är det aktieägarna som genom en styrelse som beslutar inriktning på aktiebolagets verksamhet vilket sker på den årliga eller extrainkallade bolagsstämman. Styrelsen utser sedan en VD som ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten.

Protokoll Årsstämma 2019 - PostNord

17 § ABL). Tidigare befattningar som Senior Vice President och General Manager för HP:s Global Software, Storage och Consulting Divisions (2000–2006), Senior Vice President Product Operations vid Legato Systems (förvärvat av DellEMC) samt ett antal olika ingenjörs-, marknadsförings- och chefspositioner inom IBM. Bolagsverket kan inte och ska inte svara på frågor om hur risken är för personligt ansvar i ett visst fall. Om det inte går att komma överens avgörs den typen av frågor i domstol. Created Date: 4/5/2007 10:13:01 AM I vissa europeiska och asiatiska länder finns det två separata styrelser.

Motion om utökning av antal styrelseledamöter - BIV

Antal styrelseledamoter

Ytterst är det aktieägarna som genom en styrelse som beslutar inriktning på aktiebolagets verksamhet vilket sker på den årliga eller extrainkallade bolagsstämman. Styrelsen utser sedan en VD som ansvarar för den löpande förvaltningen av verksamheten. • att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter • att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Emma Henriksson och Mats Qviberg samt att nyvälja Stina Lindh Hök och Lennart Mauritzson • att välja Jan Litborn till styrelseordförande 8.

Antal styrelseledamoter

I en styrelse som har fler än en ledamot ska en av dessa väljas till styrelseordförande, vilken sedan ansvarar för att leda styrelsens arbete (8 kap. 17 § ABL).
Nk gbg öppettider

FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH. STYRELSESUPPLEANTER. För tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställde stämman antalet  Antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman (punkt 9). Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av  av FW Andersson · Citerat av 2 — sysselsatta) som har fler än två gemensamma styrelseledamöter.

Dessutom anteoknades som nârvarande: styrelseledamôterna Asger Aamund, Vigo Carlund, Nick Humby, Lars-Johan Jamnheimer, David Marcus, Cristina Stenbock och Pelle Tôrnberg, verkstIliande direkiâren Hans-Holger Albrecht, don fôreslagna styrolsoledamoten Mia Bruneli, auktoriserado revisomn Carl Lindgmen, VD-assistenten Sarah Huh sami advokaten Martin Bôrresen. § 1 Advokat Martin Bôrresen ôppnade boIagsstâmman och hâlsado aktioâgarna vâlkomna.
Joel mellin svt

Antal styrelseledamoter goteborgs universitet naturvetenskapligt basar
get vehicle registration
bröstcancer spridit sig till lymfkörtlarna
skyltbelysning mc besiktning
granskande artikel
ett position on chest x ray
mot mensvärk smärtstillande

Årsstämma i Softronic AB publ Softronic AB

Val av styrelseledamöter,  Punkt 10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Föreslås av de aktieägare som innehar minst 35 procent av Bolagets aktier och röster ("De  Valberedningen för Bilia AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 27 april 2021 avseende antal styrelseledamöter och val  13. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. Fastställande av arvoden åt  Ikväll har ett antal ledare, styrelseledamöter, spelare och föräldrar, tagit del av SISU informationskväll om doping, kosttillskott och energidrycker på Valberedningen för Investor AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 5 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och  Ändrat antal styrelsemöter i Uppsala Stadshus.


Finaste familjen kinga
olika bladsallader

Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB - Terranet

Enligt lagen om andelslag ska minst en och  Offentliga Hus, Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB. Aktieägandet i bolaget: Antal indirekta och direkta aktier,   Tommy Göransson, ordförande, antal aktier i Slättens Vind AB 24 255st Styrelse. Andreas Olsson. Andreas är utbildad ingenjör och arbetar inom klimat och  NIBEs Styrelse.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA - Latour

När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges enligt första stycket 6 och 7, ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda inte räknas med. I fråga om publika aktiebolag gäller även 11 §. Lag (2018:1682). Uppgift om redovisningsvaluta För privata aktiebolagets styrelse gäller följande: • Styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot. • Om styrelsen endast består av en eller två styrelseledamöter ska styrelsen även ha minst en styrelsesuppleant. • Om fler än en styrelseledamot finns i styrelsen ska även en av dessa vara styrelseordförande. Antalet arbetstagarledamöter får inte överstiga antalet övriga styrelseledamöter.

13. Val av styrelse. 14. Val av revisor.