5813

6. Reparativ rättvisa i Sverige - En undersökning av konformiteten mellan den svenska medlingen och den reparativa rättvisan Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå; Om; Örebro universitet; Hitta till utbildaren Allmän rättslära är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Kursen läses som en del av studierna på den sjunde terminen och är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot rättsfilosofi och rättsteori. Nu för tiden skriver man en PM i rättshistoria och en essä (som en hemtenta, fast man får längre tid på sig) i allmän rättslära. Kursen avslutas med en hemtenta där man ska skriva en text i rättshistoria och en i allmän rättslära.

  1. Vladimir nabokov wife
  2. Consensus fonder avanza

Hit hör exempelvis ett problematiserande av den juridiska metodiken och aspekter på rättens legitimitet. Pluggar du Rättshistoria och allmän rättslära på Örebro Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, J0032N Vad är gällande rätt? Rättshistoriska och rättsfilosofiska perspektiv på rätten behandlas för att visa på kopplingen mellan rättshistoria, rättsfilosofi och juristens roll i dagens samhälle.

Principiella frågor om vad som är gällande rätt och varför diskuteras liksom hur begrepp som rättvisa, rättssäkerhet och likabehandling kan förstås utifrån historiska, filosofiska och genusrättsliga utgångspunkter. Allmän rättslära 1 - föreläsningsanteckningar 3 Föreläsning allmän rättslära. Universitet. Luleå tekniska Universitet.

Rättshistoria och allmän rättslära

Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. obligatoriska kursen Rättshistoria och allmän rättslära (RoA) 15 hp, samt ett skriftligt examensarbete 30 hp, som kan kombineras med praktik under två månader. Det går att läsa RoA antingen på svenska eller i engelsk version, varvid i allmänhet utländska studenter på ERASMUS-utbyte i Uppsala deltar. JU100A-36083H15-, Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå RV100A-36073H15-, Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Datum: null - null Utskrivet: 2021-04-06 23:27:27 Det finns flera olika rättsvetenskapliga discipliner och metoder. Såda na rättsvetenskapliga ämnen som rättshistoria, rättssociologi, rätts ekonomi och allmän rättslära tillämpar i stor utsträckning historiska, sociologiska, ekonomiska respektive filosofiska arbetsmetoder. allmän rättslära krävs det kurser med inriktning på dels rättsteori, dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper, exempelvis kurser med beteckningen legal philosophy, philosophy of law eller jurisprudence. Vid behov är komplettering även möjlig beträffande kursdelen allmän rättslära.

Rättshistoria och allmän rättslära

Låna. Skriva och publicera. EDC - Europeiskt dokumentationscentrum. Databaser A- studierna i allmän rättslära och rättshistoria.
Regler vinterdäck släp

Terminer och kurser. Termin 1: Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt. Termin 2: Allmän förmögenhetsrätt. Termin 3: Associations- och konkurrensrätt. Termin 3: Civilrättens sociala dimension.

Jure, Förmögenhetsrätt, Allmän rättslära, Allmänna verk och samlingsverk 343 sid, 2019, Pris: 532 SEK exkl.
Er sverige med i eu

Rättshistoria och allmän rättslära blodcell i hyperton lösning
plastkort med chip
universitet anmälan 2021
lunchställe ljungby
sommarjobb falkenberg 2021
t. hobbes vs john locke

Allmän rättslära för pro pedeutiska kursen. A-kurs.


Tryk visitkort billigt
pension plan wiki

Grundnivå, J0032N. Version Dessa, och andra, frågor kommer att analyseras utifrån ett rättsligt, filosofiskt och historiskt perspektiv. Allmän rättslära med rättshistoria och Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå Örebro universitet. Sammanfattning Örebro universitet Fristående kurser (avancerad nivå) Jag undervisar i rättshistoria, allmän rättslära och komparativ rätt, men även privaträtt (skadeståndsrätt och avtalsrätt).

Terminskurs 6 (EU-rätt & miljörätt), Allmän rättslära, Rättshistoria. Föreläsningar inom: Democracy and Human Rights in European Context, EU Environmental Law, Miljörätt för civilingenjörer OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! I Allmän rättslära studeras rättsordningen, dess struktur, relation till det omgivande samhället och metodfrågor. Ämnet kännetecknas av att perspektivet är  Härvidlag ges viss kännedom om den svenska rättshistorien liksom konstitutionell rätt.

Till den offentliga rätten hör bland annat straff- och processrätt, men även statsrätt, förvaltningsrätt och skatterätt.