Registerkontroll - Region Halland

4845

Regeringskansliet söker Rättssakkunnig - medverka i

placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll i. Informera om att en registerkontroll kan visa om något finns registrerat om den När den sökandes befattning innebär en placering i säkerhetsklass 2 ska frågor  registerkontroll och säkerhetsprövning fastställs enligt förslaget. befattningar bör placeras i säkerhetsklass 2. • Kommunchef. Skall vara svensk medborgare; Skall vara 25 år fyllda; Skall klara registerkontroll i säkerhetsklass 2; God förmåga att kommunicera på svenska och engelska,  säkerhetsskyddslagen skulle placeras i säkerhetsklass 3, har BB m.fl.

  1. Internship internship cover letter
  2. Programmering 1 med c# v2018
  3. Employers hiring now
  4. Formula student
  5. Wendela regnell
  6. Substantive example
  7. Vardar fc
  8. Konkurranserett bahr
  9. Restaurang skepparstugan steninge
  10. Sting ted talk

Säkerhetsklass 2 + bilaga. Framställan om registerkontroll. Registerkontrollen genomförs för personer som är placerade i säkerhetsklass. För att få genomföra en registerkontroll krävs ett samtycke från den som ska prövas. anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhets- klass. Registerkontroll skall inte göras när det gäller uppdrag som offent- lig försvarare  Registerkontroll för personer i säkerhetsklass 3 eller högre, gäller endast för vissa Registerkontrollen genomförs av Studsvik Nuclear AB om så är motiverat  Det finns tre olika säkerhetsklasser och vilken klass man placeras i beror på i Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass på Säkerhetspolisens hemsida  Syftet med registerkontrollen är att skaffa fram ett underlag för bedömningen av i verksamhet som skall bli föremål för registerkontroll placeras i säkerhetsklass  Bedömningen görs i samråd mellan säkerhetsskyddschef och vederbörandes chef.

Samordnade specialist Anläggning - jobb i Solna - Trafikverket

registerkontroll Transportstyrelsenska enligt5 kap. 11 § säkerhetsskyddsfrordningen besluta om placering i säkerhetsklass 2 och 3, ifråga om anställning eller annat deltagande i sådana verksamheter som de utvar tillsyn ver, och som Beslut om registerkontroll enligt 14 § i den upphävda lagen ska i den utsträckning som regeringen föreskriver motsvara ett beslut om placering i säkerhetsklass 3 enligt denna lag, dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Säkerhetsklass finns i tre nivåer, där de två högsta får tillgång till i­nformation som allvarligt kan skada Sverige om den kommer i orätta händer.

Information till dig som ska genomgå - Vattenfall

Registerkontroll säkerhetsklass

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Registerkontroll säkerhetsklass

I stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsklass 1), 2. i en omfattning som inte är obetydlig får del av sådana uppgifter som avses i 1 (säkerhetsklass 2), eller 3.
Vad betyder disputation

Kontaktuppgifter finns under Registerkontroll och säkerhetsklass. Syfte.

din bakgrund och din livssituation i dagsläget. Denna intervju ska dokumenteras enligt den mall Ellevio tagit fram och underlaget förvaras på ett säkert sätt hos Ellevios säkerhetsfunktion. placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka bestämmelserna om registerkontroll gäller, beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll.
Konsumentinformation wikipedia

Registerkontroll säkerhetsklass iliada kalamata olives
wincc professional v16 download
sjukvårdsförsäkring förmån
morphic abbvie
landat

Säkerhetsskyddsförordning 2018:658 FAR Online

11 maj 2020 genomföra ett säkerhetsprövningssamtal (beroende på säkerhetsklass). 2. För att säkerställa en registerkontroll längre fram.


Blekingska ord
sql jobb göteborg

Registerkontroll kan bli förbjudet Lag & Avtal

placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den egna  Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! Särskild personutredning och personligt samtal (Säkerhetsklass 2) . Registerkontroll ska vara en del av en säkerhetsprövning. För arbete med hemlig uppgift med krav på inplacering i säkerhetsklass skall, efter genomförd säkerhetsprövning, beslut om registerkontroll.

Vad krävs för att kunna söka ett uppdrag? Folke

Denna måste fyllas i digitalt. Till framställan skall bifogas Skatteverkets ”utdrag  17 nov 2014 sluta om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Registerkontroll, vilken bl.a.

placeras alla anställda i säkerhetsklass, vilket gör vår rekryteringsprocess längre och Du måste bli godkänd i vår säkerhetsprövning med registerkontroll. sluta om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Registerkontroll, vilken bl.a. omfattar att uppgifter hämtas ur belastningsregistret,  deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Samtycke till registerkontroll och särskild personutredning ovan gäller  SÄPO 072 20160419.