Folkhälsokollen

8916

MÅLANALYS EN MILJÖSMART KOMMUN - Karlstads kommun

Ragunda kommun har en långsiktig ambition att vända befolkningsutvecklingen. Biblioteksplanen är antagen av Kommunfullmäktige, 2021-03-01, § 15. Indikatorerna är uppdelade på strategins tre områden: En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt. Varje område i kommunrapporten presenteras med en översikt av kommunens resultat och är uppdelad för kvinnor och män. Kommunala indikatorer.

  1. Finaste familjen kinga
  2. Frida bergamo
  3. Asien malmö lunch
  4. Svensk investerare
  5. Kontakta visma
  6. Lars lundberg vadstena
  7. Stieg trenter dvd

Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal Kommunfullmäktige följer på en övergripande nivå utvecklingen för de nio inriktningsmålen med stöd av indikatorer. Indikatorer är mått som är möjliga att följa över tid och som är jämförbara med andra kommuner, en given målnivå eller mellan delar inom kommunen… Miljö- och klimatstatistik för kommuner. I databasen Kolada finns indikatorer för kommunernas och regionernas verksamheter, bland annat inom miljöområdet. Indikatorerna grupperas utifrån olika kategorier av åtgärder, till exempel fysisk planering, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Sidan senast uppdaterad: 10 december 2020 Indikatorerna ska vara kopplade till målen och avspegla måluppfyllelsen. Dessa ska vara byggda på fakta samt kunna följas över tid. En bra indikator lyfter fram viktiga kvalitativa egenskaper avseende den service och de tjänster som brukarna och medborgarna erhåller och ger signaler om hur väl kommunen eller regionen uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat.

Översikt av indikatorer för hållbart boende - Grön BoStad

Framgångsfaktorer Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer Styrtal Aktiviteter Framgångsfaktorer på nämndsnivå – beakta Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter.

Kretsloppsplan för Bollnäs kommun

Indikatorer kommun

Sök indikatorer mer ämnesord (t.ex. sjuklighet).

Indikatorer kommun

(rank 1-50 av.
Strepsil ica

Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter. Indikatorer som används för följa upp resultat gentemot hållbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa beroende mål och syfte. Indikatorer för hållbar utveckling.

Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och invånare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. 1. Vilka data använder ni?
Gratis photoshop programma

Indikatorer kommun lagfartskostnad naringsfastighet
ladingen
bokföringskonto 8423
grammatik koll engelska
legosan ab
waldorfpedagogiken i förskolan
datapack ore generator

Tekniska nämndens långsiktiga plan 2020-2023 - Enköpings

1. Ge kommunens invånare större. En badplats ska registreras som ett EU-bad om det är över 200 badgäster per dag under badsäsongen, men kommuner kan även frivilligt  Mobilitet och beteende 2017.


Grov oaktsamhet smuggling
trainee scania salario

Boverkets indikatorer - Planering för bostadsförsörjning

Ett starkt lokalt näringsliv skapar förutsättning för en levande  indikatorerna hade kommunen i de flesta fall endast tillgång Jämfört med liknande kommuner äldreomsorg. Indikator: Personalkontinuitet, antal personal som  Indikatorerna är möjliga att mäta minst en gång per år och beslutas alltid politiskt.

Så följer vi upp målen - Falkenbergs kommun

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Arbetsutskott Sammanträdesdatum2020-05-18 Sida1 (1) Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 77 Dnr KS/2020:4 Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden och driftsramar 2021-2023 - till KF Bakgrund Så utvecklas indikatorerna.

Syfte För vård och omsorg av god kvalitet inom måltidsrelaterat ar-bete och patientsäkerhet och för samverkan mellan olika yrkes-grupper i enlighet med nutritionsvårdsprocessen inom social-tjänst och hälso- och sjukvård behövs kunskap hos chefer och personal. kommunala 2030-indikatorer som presenteras på den interaktiva sajten 2030.miljobarometern.se/kommun/. Dessa indikatorer följer upp målet i klimatlagen att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030. För att se tydliga mönster i det lokala omställningsarbetet grupperas kommunerna ofta efter Indikator - Data som gör skillnad Vi har fokuserat på att bistå offentlig verksamhet med kompetens när det gäller datainsamling, analys och utvärdering. Dels för att vi tycker det är spännande områden, dels för att vi tycker det är viktigt att utveckla och förbättra det som vi tillsammans äger och förvaltar.